REMDŹWIG

Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych
REMDŹWIG Sp. z o. o.

O FIRMIE

Firma Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych REMDŹWIG Sp. z o.o. powstała w 1994 roku w wyniku restrukturyzacji Zakładu Remontów Mechanicznych Zakładów Azotowych S.A w Tarnowie. Świadczy usługi produkcyjne, montażowe, remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych.
Spółka ZRUD REMDŹWIG Sp. z o.o. zatrudnia 40 wysokokwalifikowanych pracowników. Współpracujemy z wiodącymi polskimi i europejskimi firmami produkującymi urządzenia do transportu bliskiego. Misją firmy jest rozwiązywanie problemów naszych Klientów związanych z transportem bliskim.
Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością opartego
wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
        
        Rejestr Sądowy Spółki: KRS 0000180412
        Sąd Rejonowy w Krakowie.
        NIP: 873-00-19-803
        REGON: 850291545

 

Komunikat o planowanym połączeniu spółek

Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych „REMDŹWIG” sp. z o.o.informuje o planowanym połączeniu spółek:

1/Zakład Remontów Urządzeń Dźwignicowych „REMDŹWIG” sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 13, 33-101 Tarnów [Spółka Przejmująca]

2/„UNI-SERWIS” sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 24, 33-101 Tarnów [Spółka Przejmowana]

3/Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TARCHEM” sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 13, 33-101 Tarnów [Spółka Przejmowana]

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia likwidacji, zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 ksh

Plan Połączenia Remdźwig - Uni Serwis
Plan Połączenia Remdźwig - Tarchem

Zarząd Remdźwig sp. z o.o.